Διοικητικό Συμβούλιο και Αρμοδιότητες Μελών

Η ΕΔΚΕ μετά την πραγματοποίηση των πρώτων της εκλογών προχώρησε άμεσα και στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η κατανομή των θέσεων έγινε ως εξής:

  • Πρόεδρος Ιωάννης Μπάτσας (batsas@edke.gr)
  • Αντιπρόεδρος Νικόλαος Γινάργυρος (ginargyros@edke.gr)
  • Γραμματέας  Μηνάς Μηναδάκης (minadakis@edke.gr)
  • Ταμίας Παναγιώτης Μαραφέλιας (marafelias@edke.gr)

Σούσου Αννα: Δημόσιες σχέσεις, Υπεύθυνη μελών ΕΔΚΕ (sousou@edke.gr)

Δουκαλέτση Νάνση: Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών (doukaletsi@edke.gr)

Σαπανίδου Βασιλική:  μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής ΕΔΚΕ

Συμεωνίδης Στάθης:  μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής ΕΔΚΕ

Καναβός Θόδωρος:  Υπεύθυνος διαχείρισης υλικού- Υπεύθυνος επικοινωνίας με Δήμους και φιλοζωικά σωματεία (kanavos@edke.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες  info@edke.gr,

Εmail γραμματείας edke@edke.gr