Πρόγραμμα περίθαλψης

Η κτηνιατρική περίθαλψη συνίσταται στην, κατά την κρίση των κτηνιάτρων, πραγματοποίηση:

  1. Ωοθηκυστερεκτομών / ορχεκτομών (“στειρώσεων”)
  2. Προληπτικών αιματολογικών εξετάσεων
  3. Προληπτικών εμβολιασμών
  4. Προληπτικών αποπαρασιτισμών
  5. Ορολογικών εξετάσεων
  6. Χειρουργικών επεμβάσεων αποκατάστασης τραυμάτων
  7. Ηλεκτρονικής σήμανσης και ταυτοποίησης των ζώων