Σύσταση Ομάδας

Η αποστολή της ΕΔΚΕ αποτελείται από κτηνιάτρους, τελειόφοιτους  φοιτητές κτηνιατρικής, καθώς και βοηθητικό προσωπικό. Την ηγεσία και ευθύνη της αποστολής έχουν πεπειραμένοι επαγγελματίες κτηνίατροι,
οι οποίοι αφήνουν τον επαγγελματικό τους χώρο ώστε αφενός, να προσφέρουν κτηνιατρικές υπηρεσίες στα αδέσποτα ή άγρια ζώα και, αφετέρου, να μυήσουν τους μελλοντικούς συναδέλφους τους στα μυστήρια της κτηνιατρικής επιστήμης. Ταυτόχρονα, βοηθητικό προσωπικό που αποτελείται από ανθρώπους με έντονο φιλοζωικό αίσθημα, υποστηρίζει τις δύο προαναφερθείσες υποομάδες χωρίς, όμως, να εκτελεί κτηνιατρικές πράξεις.